onsdag 24. november 2010

Vi støtter Judo for fred!

Birgit med judojenter i Kabul
Mange ekspedisjoner støtter en god sak og det har vi også tenkt å gjøre. Nå må vi ærlig innrømme at vi ikke drar på padletur for å gjøre en god gjerning. Vi drar rett og slett på padletur fordi vi har lyst, men nå har det seg slik at vi alle tre er, og har vært, involvert i Norges Judoforbund sitt prosjekt, Judo for fred, i om lag 10 år. Judo for fred er altså et prosjekt vi allerede jobber mye med og som har preget våre liv mer enn det meste annet vi har bedrevet her i verden. Det er derfor naturlig for oss å bruke alle kanaler for å samle inn penger til gatebarn, barnehjemsbarn og jenter i Afghanistan som har lyst til å trene judo.


Afghanske gatebarn som trener judo gjennom Judo for fred

Vil du hjelpe?
Donasjoner mottas med stor takk på kontonummer: 1645 10 57514
Ønsker du mer informasjon om prosjektet eller ønsker du å bidra med noe annet enn penger (vi trenger stadig nye, engasjerte og frivillige medhjelpere til styre og stell), kontakt Judo for fred sitt styre på: post@judoforfred.org


Judogutter utenfor dojo'n (treningsrom) sin i Kabul.

Les mer om Judo for fred

Kort om bakgrunnen for prosjektet
Afghanistan har gjennom flere år vært herjet av krig og uroligheter. Barn og unge som bor i Afghanistan i dag har aldri opplevd annet enn ufred. Kvinnenes og jentenes situasjon har vært preget av undertrykkelse og som en konsekvens av dette er lek og sport blitt fjernet fra barnas oppvekst. Judo for fred ønsker å gi sporten tilbake til barn og unge i Afghanistan, med særlig fokus på jentene.

Prosjektet har sitt utspring i et samarbeid mellom Norges Judoforbund (NJF) og den Afghanske olympiske komité, igangsatt av den norske ambassadesekretæren i Kabul, Stig Traavik (tidligere OL-deltaker i judo). Resultatet av samarbeidet ble et pilotprosjekt der afghanske barn og ungdommer – også jenter – fra barnehjem i Kabul fikk muligheten til å trene judo. En rekke norske judoutøvere har besøkt Kabul for å delta som instruktører. Det spesielle er at også kvinnelige judoutøvere har vært instruktører og med dette gitt afghanske jenter muligheten til å delta på treningene. Prosjektet har vært meget vellykket, og det er oppnådd svært mye for relativt begrensede ressurser. Pengene til det første pilotprosjektet kom hovedsakelig fra NORAD.


Afghansk kvinne sitter i bagagerommet til en taxi i Mazar-e-Sharif

To søstre trener judo i Kabul


Judo for fred sin filosofi
Vi tror dette prosjektet vil være med på å virke som motvekt til de tragiske opplevelsene barn og unge i Afghanistan har opplevd og gi dem:
 • Noe positivt å glede seg til
 • Noe positivt å konsentrere seg om
 • Noe positivt å bruke kroppen og energien sin på
 • Mestringsfølelse
 • Læring og stimulering
 • Venner
Vi vet at ingen kan ta fra barna den aktiviteten vi gir dem og vi tror at aktiviteten ikke bare gir høyere livskvalitet til dem som får være med på trening, men også positive ringvirkninger i form av:
 • Aktive idrettslag i lokalsamfunnene
 • Hindre lediggang blant barn og unge
 • Gi dem mulighet til å påvirke sin egen situasjon
 • Likestilling
 • Kunnskap om hygiene, kropp og ernæring
Vi tror dette vil gi et lite, men positivt bidrag til den fredsprosessen som så vidt har begynt i Afghanistan og at tiltaket vil virke forebyggende i forhold til å holde barn og unge borte fra vold og det økende narkotikaproblemet.

Vibeke på judotrening i Kabul

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen en kommentar eller hilsen til oss!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...