torsdag 19. november 2009

Vitenskapens 15 grunnleggende prinsipper

Jeg fikk en morsom e-post her om dagen med "Vitenskapens 15 grunnleggende prinsipper" hentet fra fra http://www.humor911.no/.

Særlig punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13 og 15 høres særdeles kjent ut syns jeg...


Her er prinsippene gjengitt:

 1. Murphys lov: Hvis noe kan gå galt, så går det galt - til verst tenkelige tidspunkt.
 2. Patricks teorem: Om et eksperiment ser ut til å forløpe tilfredsstillende er det et tegn på at det er brukt gale instrumenter.
 3. Skinners konstant: Den størrelse som multiplisert eller dividert med, lagt til eller trukket fra det oppnådde resultat gir den ønskede verdi.
 4. Femfingerpostulatet: Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
 5. Flaples lov om livløse tings abnormitet: Ethvert livløst objekt kan formodes konstruert på en uhensiktsmessig måte av grunner som er totalt uforståelige eller endog mystiske.
 6. Allens aksiom: Når alt går galt, er det på tide å lese bruksanvisningen.
 7. De forsvunne delers prinsipp: Når det faller ned smådeler fra arbeidsbordet, er sannsynligheten for å finne dem igjen proporsjonal med størrelsen på delene og omvendt proporsjonal med deres betydning for fullføringen av det påbegynte arbeidet.
 8. Følgesetningen om utjevning: Et eksperiment kan ansees vellykket dersom ikke mer enn 50 % av de observerte måleverdiene må forkastes for å oppnå en viss overensstemmelse med teorien.
 9. Gimpersons lov: Sannsynligheten for at en bestemt hendelse skal inntreffe er omvendt proporsjonal med ønskeligheten av den.
 10. Materialbestillingsprinsippet: Nødvendige forsyninger til eksperimentet i går bør ikke bestilles senere enn i morgen middag.
 11. Hovedprinsippet: Pr. definisjon, når en undersøker det ukjente, vet man ikke hva som kommer til å hende.
 12. Ketterins regel: Det fungerer ikke, men det fungerer ikke av en annen grunn enn den man tror er årsaken til at det ikke fungerer.
 13. Ubetydelighetsfaktoren: Intet eksperiment er noen gang en komplett fiasko, det kan i alle fall tjene som dårlig eksempel.
 14. Andersens lov: Det som en har reservedeler til, går aldri i stykker.
 15. Pugis postulat: Det vanskelige blir gjort hver dag, det umulige koster litt mer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen en kommentar eller hilsen til oss!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...