torsdag 25. april 2013

På sykkel gjennom Atacamaørkenen / Biking the Atacama desert

Sykling gjennom Atacamaørkenen - Chanaral til Antofagasta
Biking the Atacama desert - Chanaral to Antofagasta

Skrevet av Anders 23.4.2013 i Antofagasta
Written by Anders 23.4.2013 in Antofagasta
Biking the Atacama desert
 
Denne bloggposten er skrevet både på norsk og engelsk slik at ikke norsktalende syklister som planlegger å dra hit også kan dra nytte av den.
 
This blogpost is in both Norwegian and English for the benefit of non-Norwegian speaking bike riders planning to do this stretch.

Biking the Atacama desert
En av de tørreste strekningene langs den PanAmerikanske motorveien er de 400 km mellom Chanaral og Antofagasta, dette er også en fascinerende strekning å sykle. Det er nødvendig å pakke med seg en god del vann og mat, men underveis finnes det også noen små Posadas`s (kafeèr) der du kan få mat og vann. Det er verdt å merke seg at vann er en knapp ressurs i ørkenen, og det er ikke alltid mulig å fylle vann gratis - noe vi synes er helt greit. Under har vi listet opp de posadaene som var der da vi dro forbi samt hva de hadde å tilby. Dataene er å regne som ferskvare, slik at de kan være endret når du leser dette. Et godt tips er å spørre lastebilsjåfører underveis om status for de aktuelle posadaene - de er som regel mer enn villige til å fortelle deg om veien videre og er som regel oppdatert på posadaene. Mange av dem vil nok også tilby deg og sykkelen haik gjennom ørkenen og vil muligens ha litt problemer med å forstå at du faktisk har lyst til å sykle her og at du har valgt det av egen fri vilje...

Passing as one of the driest stretches on the PanAmerican highway, the 400 km of Atacama desert between Chanaral and Antofagasta also delivers a fascinating ride on a bicycle. It is necessary to stock up on water and food - there is, however, along the road also a few posadas (small cafe`s) where it is possible to get water and food. Note that water is a scarce resource in the desert, and you may not always be able to get water for free - which is a fair deal in here. Below follows a list of the posadas we passed and what they had to offer - please note that these data are up to date right now, but might be outdated by the time you read this. A good advise is to ask the truck drivers you meet about the posadas up the road - they are usually more than willing to tell you about the road ahead and are also usually updated on the posadas. Many of them will also offer you and your bike a lift through the desert and may have slight problems understanding that you actually want to bike here and have chosen it of your own free will...
Leaving Chanaral. The first truck driver who offered us a lift through the desert is actually the one parked behind the sign... 

You need to stock up on a bit of water and food before you start

Km-indikasjonen i lista refererer til den aktuelle km-merkingen på Ruta 5 (antall km fra Santiago). Vi sjekket kun mobildekningen på alle posadaene (som indikert i lista), men alle bilførerne som vi så snakke i telefonen underveis indikerer at det også er mobildekning ihvertfall enkelte strekninger underveis.
 
 
The km indication in the list is the actual km indicator on the Ruta 5 (in km from Santiago). Also note that we only checked the cell phone coverage on the posadas (as indicated below), but the many car drivers we observed talking in their phones along the road indicates coverage also in several places outside of the posadas.

Checking in on posada Charito
 
Km 975: Chanaral

Km 986: Posada. Vi sjekket ikke om denne var åpen

Km 1031:  Posada Esperanza, Las Bombas. Mat, vann, noe snacks. Mulighet for å overnatte innendørs. Rett nord for en lang og slak nedoverbakke. Ved krysset med "hovedveien" til nasjonalparken "Pan de Azucar".

Km 1091: Posada Charito. Mat, vann. Mobildekning

Km 1094: Posada. Mat vann. Ved krysset med veien til TalTal. Mobildekning

Km 1096: Posada Luna Mar. Stengt da vi passerte

Km 1146: Posada Agua Verde. Mat, vann snacks. Mobildekning. Her hadde de et privat WiFi nett, men det er ikke sikkkert du får bruke det (vi fikk ikke det). Om du har et ekspedisjonsklistremerke kan du, som så mange andre, klistre det opp på vinduet deres

Km 1147: Posada. Ikke sjekket, åpen når vi passerte

Km 1176: Posada San Fransisco. Mat, vann, snacks. Mobildekning. Selv om det står at de har det over inngangsdøra; de hadde ikke Mote con Huesillo når vi var der (det er ikke spesielt pent gjort mot tørste syklister i ørkenen å late som om de serverer Mote c/Huesillo og så ikke gjøre det!)

Km 1281: Posada Rosario. Mat, vann snacks. Mobildekning. Om du har et ekspedisjonsklistremerke kan du klistre det opp på vinduet deres

Km 1315: Posada, Escondida road. Mat, vann. Merk at denne posadaen er stengt på søndager. Når vi passerte (på en søndag) fikk vi likevel fylle vannflaskene våre gratis av de vennlige eierne. Mobildekning. Mange sykkelinteresserte (men vennlige) hunder rundt posadaen

Km 1355: Nært krysset mellom Ruta 5 og Ruta 28 ned til Antofagasta. Mange restauranter og bensinstasjoner. MobildekningEach posada had their version of cazuela - they were all muy rico
Each posada had their version of cazuela - they were all muy rico
Each posada had their version of cazuela - they were all muy rico
 
Km 975: Leaving Chanaral
 
Km 986: Posada. Did not check if it was open
 
Km 1031: Posada Esperanza, Las Bombas. Food, water, some snacks. Possibilities for lodging. Just north of a long and gentle downhill. At the crossing to the "main road" to Parque Nacional Pan de Azucar
 
Km 1091:  Posada Charito. Food, water. Cell phone coverage
 
Km 1094: Posada. Food, water. At the main crossroads to TalTal. Cell phone coverage
 
Km 1096: Posada Luna Mar. Closed when we passed
 
Km 1146: Posada Agua Verde. Food, water, snacks. Cell phone coverage. They had WiFi, but it was private and not necessarily available. If you have an expedition sticker you might put it up on their window like so many others have done.
Km 1147: Posada. Not checked, but open when we passed
Km 1176: Posada San Fransisco. Food, water, snacks. Cell phone coverage. Even though it says so over the front door; they did not have Mote con Huesillo when we were there (it is not very kind pretending for thirsty bikers in the desert to have Mote c/Huesillo and not have it!) 
Km 1281: Posada Rosario. Food, water, snacks. Cell phone coverage. If you have an expedition sticker you might put it up on their window.
Km 1315: Posada, Escondida road. Food, water. Note that this posada is closed on Sundays. When we passed (on a Sunday) we did however get our water bottles filled for free by the friendly owners. Cell phone coverage. Many bicycle interested (but friendly) dogs at the posada.
Km 1355: Close to the crossroads between Ruta 5 and Ruta 28 to Antofagasta. Many restaurants and petrol stations. Cell phone coverage.

At posada Agua Verde (the picture) and posada Rosario you can put up your expedition sticker on the window

Posada San Fransisco
Do not underestimate the value of some dehydrating drinks even in the desert
The posada at Escondida road was closed on sundays, ut the friendly owners filled up our water bottles for free. And Birgit got to say hello to the dogs...
 
Takk til de følgende for nyttig input før vår ferd gjennom ørkenen;

Warm thanks to the following for input prior to our journey through the desert;
   
For vår andre bloggpost om sykling gjennom Atacamaørkenen og flere bilder, se: Gjennom Atacamaørkenen
For more pictures of our journey through the Atacama desert; Gjennom Atacamaørkenen (in Norwegian)


For flere bilder; sjekk Lynvingen på Facebook.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Legg gjerne igjen en kommentar eller hilsen til oss!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...